Pomáháme projektovým týmům pracovat na nejvyšší úrovni.

Projektový tým realizující stavební zakázku čelí mnoha výzvám a překážkám. Zpřesněním vybraných procesů a využitím vhodných nástrojů však může dosahovat mnohem lepších výsledků. Na začátku, v průběhu projektu nebo při jeho dokončení – prostě po celou životní fázi zakázky.
Přizvěte nás, rádi Vám pomůžeme realizovat úspěšné projekty.

Fáze 1

Příprava

Správa projektové dokumentace
Výkaz výměr
Rozpočet stavby
Výběrová řízení

Potřebné informace k projektu jsou přehledně dostupné na jediném bezpečném místě.

Jednoduše lze vytvářet nabídkové rozpočty s výkazem výměr a poučit se z předchozích realizací.

Tým má k dispozici nástroje pro lepší přípravu, například možnost připomínkovat, kontrolovat a schvalovat veškerou dokumentaci.

Tendrování je rychlejší a transparentnější. Podklady lze rozeslat jedním kliknutím a porovnání uchazečů je přesné a bez zbytečného papírování.

Je možné průběžně kontrolovat rozhodující náklady, zaznamenávat skutečnou prostavěnost a mít tak neustále přehled o ekonomice celého projektu.

Celý tým může neustále reagovat na nepředpokládané skutečnosti a změny.

Přímo v terénu je možné zaznamenávat vady a nedodělky a sbírat informace do e‑formulářů, které jsou okamžitě distribuovány odpovědným osobám.

Klíčoví manažeři mají neustále detailní přehled o stavu celého projektu.

Fáze 2

Realizace

Spolupráce projektového týmu
Kalkulace nákladů
Sledování změn
Ekonomika stavby
Fotodokumentace

Fáze 3

Dokončení
a předání

Vypořádání vad a nedodělků
Kompletace dokumentace
Vyhodnocení projektu

Tým může lépe zkompletovat „as build“ dokumentaci včetně kontroly dodání O&M dokumentace.

Je možné digitalizovat procesy kontroly kvality a dílčích přejímek.

Zodpovědní manažeři mají k dispozici relevantní data a z nich mohou vyhodnotit, které procesy se osvědčily a které nikoliv.

Po dokončení projektu je pro jeho provoz k dispozici elektronický archiv – plně auditovaný, přehledný a bezpečný.

Informace jsou dostupné na jednom s možností rychlého vyhledávání.

Je možné pravidelně a snadno pořizovat digitální záznamy údržby s možností napojení na provozované CAFM systémy.

Fáze 4

Správa

Návaznost na FM
Záznamy údržby
Archiv projektu

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas

BIM

BIM provází projekt od začátku po celou dobu životnosti stavby.

Naše produkty jsou připravené na BIM již dnes, prověřené v praxi na projektech po celém světě.

Nabízíme řešení pro zadavatele i dodavatele, kteří hledají cestu, jak začít BIM efektivně využívat u svých projektů.

Více o BIM

euroCALC

Systém pro přípravu, realizaci a monitoring zakázek

Asite

CDE řešení a Field Management na jednom místě

BIM Rozpočtování

Intuitivní vytváření výkazů výměr z BIM modelu

SCI-Data

Nejpodrobnější databáze stavebních materiálů na internetu

Kontaktujte nás

Konzultovat řešení
Zadejte Vaše jméno a příjmení
Zadejte telefonní číslo
Neplatný email
Zadejte název společnosti
Neplatný vstup
Potvrďte prosím souhlas