Vhodně zvolená grafika a architektura webové prezentace zásadně ovlivňuje její vnímání u zákazníků a obchodních partnerů. Z tohoto důvodu volíme vhodné barevné kombinace, korespondující s logem a dalšími prvky grafického manuálu (patky, barvy, fonty apod.). Grafika navíc plní pět úkolů, které máme na zřeteli při vytváření každého grafického návrhu.

Úkoly webové grafiky:

 • Vyvolává první dojem, který zásadně ovlivňuje ochotu návštěvníků na webové prezentaci setrvat
 • Ovlivňuje zapamatovatelnost, zákazníci se pak vracejí a web dále doporučují
 • Roste hodnověrnost společnosti a nabízených produktů
 • Zvyšuje se hodnota informací jejich správným rozmístěním a strukturováním
 • Podporuje image firmy a posiluje firmu před konkurencí

 

Webová grafika - příklady

Základní grafický koncept

Barevnost

Reklamní bannery

Vizuální styl firmy

Kromě webové grafiky můžeme zpracovat:

 • logotyp
 • vizuální styl firmy
 • návrh merkantilu
  • vizitky
  • hlavičkový papír
  • reklamní předměty

Kontakt