Dlouhodobě se věnujeme oblasti vzdělávání uživatelů systému euroCALC za využití moderních metod a nejnovějších trendů výuky. Zároveň pro rozpočtáře pořádáme odborné kurzy a semináře, zaměřené na oceňování stavebních prací.

 

Vzdělávací kurzy euroCALC

Pro začínající i pokročilé uživatele systému euroCALC pravidelně otevíráme vzdělávací kurzy, zaměřené na efektivní využívání tohoto oceňovacího nástroje.

 

Odborná školení pro rozpočtáře a kalkulanty

Pro začínající rozpočtáře pořádáme vzdělávací kurz Rozpočtování pro začátečníky, na kterém se krok za krokem naučí základům rozpočtování. Během čtyř dnů vypracují kompletní stavební rozpočet na rodinný dům podle projektové dokumentace.

Pokročilejším rozpočtářům doporučujeme účast na kurzu Oceňování stavebních prací, který připravujeme ve spolupráci se společností Questima. Účastníci si rozšíří a prohloubí znalostí v tomto komplikovaném oboru.

 

Akademie Callida

Ucelený vzdělávací program pro začínající i pokročilé rozpočtáře a kalkulanty.

 

Optimální forma výuky

Kombinací výkladu, diskuze, praktických ukázek na konkrétních příkladech a výpočetní techniky, dosahujeme maximálních výsledků v kvalitě a rychlosti získávaných informací. Každý účastník má k dispozici svůj počítač, na kterém si za dohledu lektora získané poznatky přímo osvojuje. Maximální počet účastníků je 10, což zaručuje individuální přístup školitele.

Semináře

Pořádáme odborné semináře, zaměřené na vybraná témata ve stavebnictví, na jejichž osnově spolupracujeme s mnoha specialisty z praxe. O obsahu i termínech seminářů vždy v předstihu informujeme.

Termín
Název Info Cena
(bez DPH)
Voln. míst Objednat
míst
27., 28. a 29. 11. Oceňování stavebních prací
13 200 Kč 6
5. 12. euroCALC - Workshop pro firmu
29 000 Kč 0 Vyprodáno
6. a 7. 12. euroCALC - Rozpočtář
6 400 Kč 10
19. 12. euroCALC - Workshop pro firmu
29 000 Kč 0 Vyprodáno
16. 1. 2018 euroCALC - Workshop
29 000 Kč 0 Vyprodáno
17. a 18. 1. 2018 euroCALC - Rozpočtář
6 400 Kč 9
30. 1. 2018 euroCALC - Workshop
29 000 Kč 0 Vyprodáno