Účel webové prezentace lze rozdělit do 3 oblastí:

 

  • poskytnout návštěvníkovy webu požadované informace
  • upoutat návštěvníkovu pozornost tak, aby si zapamatoval Vaší značku, službu či produkt (brand)
  • vyvolat kontakt ze strany návštěvníka s cílem navázání obchodního vztahu

Vyvolat zájem zákazníka není snadné, ale marketing zná několik způsobů, jak toho docílit. Může jít o zajímavou obchodní nabídku, soutěž nebo lze využít komunikační média, jejichž prostřednictvím uživatel naváže nezávazný kontakt s Vámi, označí oblast svého zájmu a podobně.

 

Komunikační formulář


Zajímá Vás?

Kontakt