mini banner ecs

Svět se neustále mění, proto nezůstáváme pozadu ani my. V současné době už nestačí nabízet pouze kvalitní software, ale je potřeba přinést ucelené řešení. A tím je euroCALC Solution. Na začátku s Vámi připravíme důkladnou analýzu stávajícího stavu. Společně určíme, které správné a funkční činnosti či procesy zachováme, případně navrhneme nové postupy. Vše je založeno na důvěře, a to od fáze předávání vstupních informací až po uvedení změn do běžného provozu. Od první schůzky jsme Vaším partnerem, který se snaží efektivním a tvůrčím způsobem převést Vaše cíle a záměry do reálného života.

Získáním zakázky všechno začíná

Pro úspěšné získávání zakázek Vám euroCALC přináší řadu vychytaných nástrojů. Sestavení cenové nabídky je tak velmi rychlé a přesné.

euroCALC umí:

 • rychlý import slepých rozpočtů z excelu pomocí šablon
 • snadnou tvorbu výkazu výměr
 • komfortní přípravu cenové nabídky
 • efektivní optimalizaci cen (80/20)
 • přehlednou fakturaci pro investora

 

Pak přichází poctivá příprava

Pomocí euroCALCu sestavíte přesný plán nákladů zakázky. Ušetříte si práci i čas, který můžete věnovat jiné činnosti.

euroCALC pomůže při:

 • rozbalíčkování zakázky
 • vícekolovém poptávání subdodavatelů
 • přehledném porovnání jejich nabídek
 • kalkulaci výrobní režie a zařízení staveniště
 • sestavení plánu očekávaných nákladů

 

Realizace bez problémů

Se systémem euroCALC víte přesně, co se na stavbě děje. Jednoduše a rychle můžete importovat zjišťovací protokoly od subdodavatelů, čímž Vám odpadnou hodiny strávené v kanceláři.

euroCALC usnadní:

 • import zjišťovacích protokolů od subdodavatelů
 • evidenci změn — vícepráce a méněpráce
 • průběžnou tvorbu výrobní faktury nezávisle na fakturaci vůči investorovi

 

Skutečnost je jiná

Propojením systému euroCALC s účetnictvím lze porovnávat plánované náklady a výnosy s aktuálním stavem. Při zjištění rozdílu mezi předpokladem a skutečností je možné v průběhu zakázky provést nápravu.

 

Controlling

Díky sdílení informací máte zakázku nepřetržitě pod kontrolou. Náklady lze sledovat průběžně a případně negativní průběh korigovat. Tím dochází k zefektivnění práce a úspoře času i financí.

euroCALC umožňuje:

 • průběžně kontrolovat plán a skutečnost
 • hlídat ukazatel rentability zakázky
 • sledovat hrubý hospodářský výsledek

Komplexní systém euroCALC

Nasazení systému euroCALC 3 je realizováno na základě specifikace požadavků zákazníka a zpracování analýzy řešení. Jen tak lze v následujících etapách systém euroCALC nastavit a definovat pracovní postupy ve prospěch efektivity pracovních činností.

ecs-implementace-2

 

Prohlédnout euroCALC Solution

Podkategorie

 

Kontaktujte nás

obchod@callida.cz | +420 234 710 234

 

 


Reference

Kvalita a rychlost poskytovaných služeb společnosti Callida

cpojZvyšující se nároky jednoho z našich největších uživatelů, společnosti Česká pojišťovna a. s., a specifické procesy při zpracování jejich zakázek vyvolaly potřebu optimalizace procesu při zakládání nových zakázek (ocenění pojistné události).

MRÓZEK a.s.

mrozekSpolečnost MRÓZEK a.s. se specializuje na demoliční práce, práce ve výškách, zemní práce, ale i související stavební činnosti. Je vyhledávaným partnerem nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v ostatních regionech, a to především díky své specializaci a využívání unikátních technologií a mechanizace.

K&K Technology a.s.

k-k„euroCALC 3 nám umožnil kvalitněji sledovat průběh zakázek v naší firmě od jejich získávání, přes projektování, technickou přípravu až po jejich samotnou realizaci. Postupně zavádíme tento systém do jednotlivých oddělení a již nyní sledujeme jeho přínosy, a to zejména přehlednost a přizpůsobivost našim potřebám.“

Ing. Jan Kutil, technický ředitel společnosti K&K Technology a.s. 

KASTEN, spol. s r.o.

kasten„euroCALC 3 vyřešil úspěšně a komplexně velké množství speciálních požadavků společnosti Kasten na rozpočtový software. Do budoucna pro nás tento pružný systém přináší řadu dalších možností, jako např. spolupráci s ekonomickým systémem nebo řešení poptávkového řízení.“

Aleš Kocourek, majitel a jednatel společnosti KASTEN, spol. s r.o. 

Představujeme Vám euroCALC 3

Spusťte si video o přínosech komplexního systému na řízení stavebních zakázek euroCALC 3 pro Vaši společnost. Rádi se s Vámi osobně setkáme a euroCALC 3 Vám detailně představíme.